Mænd og Kræft m/k Faxe

Referat af Generalforsamling, torsdag d. 27. januar 2022

               

Dagsorden:                      1. Valg af dirigent                                                                           

2. Formand/Bestyrelsens beretning                                                                 3. Regnskab

                                           4. Fastlæggelse af kontingent, foreslår uændret

                                     5. Behandling af indkomne forslag                                                                                  6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer:

                                          Næstformand Jan Skjelmose – villig til genvalg                                                                Medlem Bente Jebsen - ikke villig til genvalg 

                                          Suppleant Ulla Skjelmose – villig til genvalg

                                          Suppleant Torben Jensen – villig til genvalg

                                          Bilagskontrollant/sekretær Lone Jensen – villig til genvalg

                                          Som nyt medlem foreslår Bestyrelsen Søren Jensen  

                                     7. Eventuelt

                                    

 1. Jan-Ewald Hovmand, valgt til dirigent.

Konstatering af generalforsamlingens lovlighed, rettidig varsling af samme.

Alle fremmødte er stemmeberettigede

Dagsordenen er forelagt og ingen kommentarer dertil

 

 1. Formandens/bestyrelsens beretning fremlagt af Alland Holm:

Velkommen til Mænd og Kræft M/K Faxe’s Generalforsamling, som vi i år kan holde rettidigt, og med de restriktioner, som vi har måttet leve med de sidste år.

Vi havde i foråret planlagt et madkursus med Bente Jebsen og en fisketur, som vi måtte aflyse, men vi fik gennemført en sejltur Næstved – Karrebæksminde. Fuldt booket. Og i år var vi også heldige med vejret. Jeg tror nok, at vi blev mætte alle sammen af stegt flæsk og persillesovs, men det afholdt ikke nogen fra at spise is i Karrebæksminde, hvor der blev et kort ophold. Det er blevet en årlig tradition med turen til Karrebæksminde, som vi prøver at holde ved lige.

Sommerfesten og madkurset med Pernille Kruse var også godt besat.

Og så var vi så heldige her sidst på året, at Michael, Karise Bageren ville stille sin sparsomme tid til rådighed, så vi kunne afholde to bagekurser, med Julebag.

Vi i bestyrelsen håber, at vi i 2022 kan tilbyde flere arrangementer, men på grund af Coronaen er det svært at planlægge. Vi mangler også at få besked fra Faxe Kommune, om hvad vi kan forvente at få i tilskud i år.

 

 

 

Det første arrangement i år er her efter Generalforsamlingen, hvor vi har inviteret Kulsvierforeningen, som vil fortælle om deres virke.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

 1. Regnskab blev gennemgået af kasserer Birthe Christensen:

Indtægter                            kr.    2.350, -

Udgifter                                kr.  21.693, -

Årets resultat                      kr.-19.343,-

Egen kapital                        kr.  26.524,76

 

Regnskabet er kontrolleret og underskrevet af Lone Jensen

 

Kommentarer: Eddie havde spørgsmål, om vi havde nogen anelse om størrelsen på bidrag fra Faxe kommune, pt. ved vi det ikke.

 

Regnskabet blev taget til efterretning.

 

 1. Kontingent foreslået uændret – vedtaget

 

 1. Ingen indkomne forslag

 

 1. Valg til Bestyrelsen:

Jan Skjelmose – genvalgt

Bente Jebsen – erstattet af Søren Jensen

Ulla Skjelmose – genvalgt som suppleant

Torben Jensen – genvalgt om suppleant

Lone Jensen – genvalgt som bilagskontollant/sekretær

 1. Erik Molnit bad om, at vi alle rejste os op og ærede Søren Hammers minde.

Søren var med til at stifte Mænd og Kræft M/K.

Jan-Ewald opfordrede medlemmerne til at komme med evt. forslag/ønsker om fremtidige arrangementer.

Et forslag kunne være et foredrag i Kræftens Hus, Næstved

 

Dirigenten, Jan-Ewald takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Referent: Lone Jensen        

Dirigent: Jan-Ewald Hovmand

GF 2021

Mænd og Kræft m/k Faxe

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag d. 19. august 2021

Velkomst ved Alland, derefter gik vi over til generalforsamlingen, hvor 22 medlemmer deltog.

Dagsorden                         1. Valg af dirigent                                                                                                                          2. Formandens beretning                                                                                                              3. Regnskab og budget                                                                                                                   4. Fastlæggelse af kontingent

                                               5. Behandling af indkomne forslag

                                               6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                               7. Valg af 2 suppleanter

                                               8. Valg af bilagskontrollant

                                               9. Eventuelt

 1. Bestyrelsen foreslog Jan-Ewald Hovmand, vedtaget.                                                                            Jan-E. startede med at konstatere, generalforsamlingen for ulovlig, idet indkaldelse manglede 10 dage i at være lovlig. Generalforsamlingen skulle have været afholdt i maj måned, men det var ikke muligt grundet COVID 19. Det er bestyrelsens holdning at denne generalforsamling afholdes for at komme videre. Det blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget at gå videre med generalforsamlingen.                                                                                                                                             
 2. Formandens/bestyrelsens beretning: Velkommen til vores generalforsamling. Vi har ikke kunnet samles før nu, på grund af COVID 19 og forsamlingsloftet. Så 2020 blev et anderledes år, end det vi havde planlagt. Vi nåede at afholde generalforsamling og foredrag om arveret, og derefter blev der lukket ned, vi fik kun to arrangementer gennemført. Vores sommer kultur sejltur Næstved – Karrebæksminde, vi var heldige med vejret. Det blev en strålende tur med godt humør. Og vores tur til Glænø, hvor Henrik viste rundt og fortalte om hans ide med økologi og opdræt af jerseykøer.                                                                                                                       Vi har på bestyrelsesmødet, nu hvor vi har kunnet forsamles, aftalt at bestyrelsen fortsætter uændret indtil generalforsamlingen i starten af 2022. Vi håber på, at vi kan gennemføre de sidste to arrangementer i år, et kursus med Pernille Kruse på Hylleholt Skole d. 4. oktober og et bage kursus med Karisebageren sidst på året. Beretningen blev godtaget.                                                                                                                                
 3. Årets regnskab blev gennemgået af Birthe Christensen iflg. bilag 1.                                             Årets overskud, kr. 31.093,68. Regnskabet er kontrolleret og godkendt.                  

                                                                      

 1. Kontingent for 2021  opkræves ikke.

 

 1. Ingen indkomne forslag

 

 1. ,7. og 8.: Alle fortsætter på de poster de har nu, indtil Generalforsamlingen i maj 2022

 

 1. 9.  Evt.: Susanne Ulk kom med en opfordring til at deltage i Stafet for livet, som afholdes  d. 11.-12. september 2021 i Haslev. Hun efterlyser flere hold, flere deltagere og flere fightere, som er personer, som går med gule veste, og som har eller har haft kræft. Fightere er kun lørdag. I år er der ingen stor fest, men en lys ceremoni. Det starter på Stationspladsen kl. 10.00 og i Gymnasieparken kl. 11.00

 

     

 

 

 

 

Medlemmerne blev af bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til ture, eller andre arrangementer. Følgende var på tale: Holmegård Glasværk, Besøg i Kræftens hus, Næstved med foredrag – kunne være om senfølger, Vingården Vesterhave, Fisketur fra Onsevig v/Nakskov eller måske Skælskør.

 

     Generalforsamlingen blev herefter erklæret for afsluttet.

 

                                                                                                        Referent: Lone Jensen

Del siden